top of page

סיפורי מותג כנכס אסטרטגי  

מבנה: 3 מפגשים , 4 שעות אקדמאיות כל מפגש . הסדנה בנויה על 3 צירים מרכזיים : ידע אקדמאי , חוויה גדושה  באנטראקציות וסימולציות ותרגול, אספקת ארגז כלים אקטואלי ואפקטיבי. 

תוכן : למה סיפורי מותגים  הם חשובים , איך בונים סיפורי מותגים  משכנעים , איך מקדמים סיפורים אלה תוך חיזוק ערכי המותג עצמו והנעה להתנהגות רצויה.

ערך מוסף : אנשים אוהבים לספר ,לשמוע סיפורים ולהפגין רגשות . כי זה מרתק ,קל לזכור וקל להעברי לאחרים . אם תלמדו אומנות יצירת סיפור אז יש לכם נכס אסטרטגי חשוב שיכול להוות חלק משמעותי מהזהות המותגית.

brand storytelling.jpg
bottom of page