top of page

אסטרטגית מיתוג

מומחים רבים טוענים שהשיווק המודרני מושתת על אמנות בניית מותג.

"אם אינך מותג אתה מוצר בסיסי.במקרה זה המחיר הוא הקובע. והמנצח היחיד הוא מי שמייצר במחיר הנמוך ביותר" ( DAVID AEKER) .

 

הצוות שלנו יעזור לך בגיבוש אסטרטגיה מיתוגית בנויה בהתאם לשלבים הבאים:

 

  1. סקירת ההסטוריה התפעולית והסביבה העסקית , מיפוי וניתוח השוק התחרותי וקהלי היעד.

  2. בניית זהות מותגית חזקה למוצר/שירות אשר תניב נאמנות צרכנים גבוהה.

  3. מיצוב ובידול רלוונטי למותג על ידי ייצוג רעיון אחד גדול וייחודי בתודעת שוק המטרה.

  4. בניית תמהיל  לערוצי תקשורת אפקטיביים,עדיפים ומבודלים ,ממוקדי קהלי יעד ומותאמי תקציבים אשר משיגים תוצאות משמעותיות בשוק.  

  5. מדידה וניהול שוטף לערך המותג תוך מתן מענה הולם  לשינויים חיצוניים ופנימיים המשפיעים עליו.

 

shutterstock_272657405.jpg
bottom of page